• Slide | ENG | About Us

    Om Human Care

    We improve freedom of movement and quality
    of care for people with special needs.

Miljöpolicy

Human Care HC AB strävar att vara en av förebilderna inom miljöarbete i vår industri.
I utveckling av nya produkter tar vi stor hänsyn till miljö, vilket innefattar val av komponenter och material. Vi fortsätter även kontinuerligt i att förlänga livstiden på våra produkter, vilket i sin tur skyddar nyttjandegraden av naturresurser.

Human Care HC AB måste följa de uppsatta miljölagar och direktiv som råder och arbetar ständigt med att kontinuerliga förbättringar genom:

• Reducera mängden avfall och även effektivisera avfallshantering.

• Effektivt planera alla former av transport för att på så vis minimera miljöpåverkan.

• Öka kunskapen internt bland medarbetare om miljön och dess påverkan.

• Sträva efter att minska energiförbrukning inom verksamheten.

• Samarbeta med externa parter och då framförallt leverantörer, kunder och myndigheter för att åstadkomma en bättre miljö.

• Ansvaret i att följa de lagar som råder samt  ovan punkter vilar på hela organisationen.

• Uppföljning sker årligen på vårt ledningsgruppsmöte, i linje med ISO13485:2016, där vi går igenom samt granskar miljömål och förbättringsarbete.

Ansvaret att följa de lagar som råder samt ovan punkter vilar på hela organisationen.

 

Meet the humans of human care.

Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall haft en. Men jag slår inte av på takten. Jag hänger med. Även om vissa saker inte är så enkla längre. Små saker och en del stora saker. Mitt utseende spelar roll, jag är fortfarande fåfäng. Jag är fortfarande lycklig. Jag vet att jag behöver hjälp, till och med ganska mycket hjälp. Det gör mig inget, bara det fungerar.
Det är var det är.