• Kliniska studier

    Allows one single caregiver to perform safe
    patient transfers helping reduce the risk of injury.

Kliniska studier

Tidig mobilisering möjliggör att vårdtagaren kan påbörja rehabiliteringen tidigare och underlättar återhämtningen efter en operation genom att cirkulationen förbättras och risken minskas för infektion och andra komplikationer.

Om mobilisering inte påbörjas i ett tidigt skede innebär det risk för exempelvis förlorad muskelstyrka och ökad risk för trycksår.

En praktisk metod för tidig mobilisering på intensivvårdsavdelning

Dagens kritiskt sjuka patienter är ofta sjukare, tyngre, mer komplexa och i riskzonen för riskerna förknippade med orörlighet. Akuta vårdanläggningar över hela USA och globalt söker innovativa metoder för att hantera dessa faror på ett kostnadseffektivt sätt som är smidigt för vårdgivare samt ger bättre korta och långsiktiga patientutfall.

Den här studien lyfter fram relevant forskning och presenterar upptäckter från en pilotstudie som genomförts av Covenant Medical Center, ett sjukhus i Lubbock Texas.

Läs mer…

Meet the humans of human care.

Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall haft en. Men jag slår inte av på takten. Jag hänger med. Även om vissa saker inte är så enkla längre. Små saker och en del stora saker. Mitt utseende spelar roll, jag är fortfarande fåfäng. Jag är fortfarande lycklig. Jag vet att jag behöver hjälp, till och med ganska mycket hjälp. Det gör mig inget, bara det fungerar.
Det är var det är.