• Slide | ENG | Lifting Solutions

    Lyftlösningar

    Våra lyftlösningar minskar ryggskador
    och förbättrar arbetsmiljön.

Att arbeta med taklyftsststem

Som arkitekt hör det inte alltid till vanligheterna att hantera och arbeta med taklyftssystem.

För att på bästa sätt hjälpa arkitekter och byggmarknaden erbjuder vi skräddarsydda ritningar och ritningar över de vanligaste typerna av installationer i alla de vanligaste formaten.

Projektering

Human Care har lång erfarenhet av projektering, planering och installering av taklyftssystem på en global marknad. Vårt sortiment av taklyftssystem erbjuder många olika installationsmöjligheter för optimerad funktion och kostnad.

Human Care erbjuder delaktighet genom hela eller delar av ett byggprojekt beroende på önskemål och behov.

Produkterna är anpassade till olika miljöer, såväl sjukhus, vårdboenden och privata bostäder. De går alltid att installera med perfekt resultat.

Ritningar och underlag

För att på bästa sätt hjälpa arkitekter och byggmarknaden erbjuder vi kostnadsfria, skräddarsydda lösningar och ritningar över de vanligaste typerna av installationer i de vanligaste ritningsformaten.

Human Care levererar kompletta ritningar och förslag på lösningar anpassade utifrån respektive projekt. Våra ritningsunderlag kan oftast överföras till slutliga arkitektritningar vilket säkrar processen och minimerar risker för fel.

Projektassistens

För att säkerställa ett lyckosamt slutresultat erbjuder Human Care assistens genom hela eller delar av ett projekt. Vi vägleder arkitekter, byggherrar och vårdgivare genom alla aspekter av specifikation, installation och användning.

Human Care är behjälpliga på plats där vi genomför analys, bedömning och utvärdering för optimalt slutresultat inkluderat kostnadseffektivitet, kvalitet och säkerhet. Underlaget paketeras skriftligt i form av specifikationer, rekommendationer och ritningsunderlag till berörda parter.

Kvalitet och omsorg

För oss på Human Care är kvalitet ett ledord och något som alltid finns i åtanke. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom samtliga områden för att säkerställa att våra produkter och vårt företag motsvarar de krav och förväntningar som våra kunder har.

Human Care är certifierade enligt ISO 13485:2003/2012.

För att garantera att våra produkter håller yttersta klass och högsta säkerhet, strävar vi efter att alltid ligga i framkant vad gäller krav och standarder. Att bara uppfylla gällande standarder är inte gott nog.

Human Cares rollatorer och tillbehör utvecklas med fokus på design, funktion och material. Human Cares rollatorer och tillbehör uppfyller den senaste rollatorstandarden SS-EN ISO 11199-2/3. Med produkter från Human Care kan du känna dig trygg med att kvalitet, säkerhet och miljö alltid är i fokus.

Your life. Your way.

Det är vad vi har erbjudit personer med nedsatt rörlighet i över 25 år. Your life. Your way. Vårt fokus är enkelt, vi arbetar för våra användare. Våra produkter ska vara en naturlig del av livet för alla som behöver dem. Att uppfylla detta behov är vad som driver och motiverar oss. Vårt uppdrag är att förbättra kvaliteten på vården och den fria rörligheten för personer med särskilda behov. Att bli lyft av någon annan – att bokstavligen vara i någon annans händer är en speciell situation. Det kräver tillit, respekt och inte minst säkerhet för både användare och vårdare.

Våra lösningar har tillförlitlighet, hög kvalitet och innovativ design. Med låga underhållskrav och effektiv installation, erbjuder vi ett komplett erbjudande för både användare och vårdare.

I varje detalj, i varje aspekt så håller våra produkter vad de lovar.
dubbelbild

Fördelar med taklyftar

En taklyft är det bästa möjliga hjälpmedlet för att på ett säkert och bekvämt sätt förflytta en patient i en vårdmiljö. Om den är monterad i taket gör den också att golvytan förblir ren och vårdgivare kan röra sig mer fritt, säkert och effektivt.

En taklyft kan installeras i alla miljöer och kan nå hela rummet. Att ha alla nödvändiga hjälpmedel för tunga lyft till hands sparar massor av tid, vilket möjliggör en bättre och mer kostnadseffektiv omvårdnad.

Meet the humans of human care.

Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall haft en. Men jag slår inte av på takten. Jag hänger med. Även om vissa saker inte är så enkla längre. Små saker och en del stora saker. Mitt utseende spelar roll, jag är fortfarande fåfäng. Jag är fortfarande lycklig. Jag vet att jag behöver hjälp, till och med ganska mycket hjälp. Det gör mig inget, bara det fungerar.
Det är var det är.