About cookies A cookie is a text file stored on the user's computer and then picked up by the server when the user visits the site. You can refuse the use of cookies by turning off the cookie function in your web-browser's security settings. However, this may limit the functionality of the site. Human Care's website does not use cookies to obtain information about individual users. The cookies used are system cookies, which are created automatically by the Microsoft .NET Framework. The information collected is anonymous, and contains no data which can be associated with an individual person. The Swedish Data Protection Act www.humancare.se is owned by Human Care HC AB, Årstaängsvägen 21C , SE-117 43 Stockholm, Sweden. Tel. +46 8 665 35 00. Human Care follows the guidelines of the Swedish Data Protection Act (Personuppgiftslagen, PUL). Any personal data submitted via our website, such as name and e-mail address details, is stored by Observer and used only for managing subscriptions. If you end a subscription, your personal details will be deleted by Observer.Over cookies  Een cookie is een tekstbestand dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en vervolgens wordt opgehaald door de server wanneer de gebruiker de site bezoekt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de cookiefunctie uit te schakelen in de beveiligingsinstellingen van uw webbrowser. Dit kan echter de functionaliteit van de site beperken. De website van Human Care gebruikt geen cookies om informatie over individuele gebruikers te verkrijgen. De gebruikte cookies zijn systeem-cookies, die automatisch door Microsoft .NET Framework worden aangemaakt. De verzamelde informatie is anoniem en bevat geen gegevens die aan een persoon kunnen worden gekoppeld. De Zweedse wet op gegevensbescherming www.humancare.nl is eigendom van Human Care HC AB, Årstaängsvägen 21B , SE-117 43 Stockholm, Sweden. Tel. +46 8 665 35 00. Human Care volgt de richtlijnen van de Zweedse wet op de gegevensbescherming (Personuppgiftslagen, PUL). Persoonlijke gegevens die via onze website worden ingediend, zoals naam en e-mailadres, worden door Observer opgeslagen en alleen gebruikt voor het beheren van abonnementen. Als u een abonnement beëindigt, worden uw persoonlijke gegevens door Observer verwijderd. AVG & GDPR Human Care verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), op Europees niveau genoemd General Data Protection Regulation (GDPR): • Wij gebruiken informatie alleen voor het doel dat we hebben aangegeven (doelbeperking). • Wij verzamelen en bewaren geen informatie die niet noodzakelijk is voor het aangegeven doel (taakminimalisering). • Wij zorgen ervoor dat de verwerking van persoonlijke gegevens traceerbaar is en dat wij of medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, verantwoordelijkheid nemen voor de verwerking (aansprakelijkheid). • We zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens beschikbaar zijn op de manier die we hebben aangegeven (beschikbaarheid). • Wij zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens niet worden verwijderd of gewijzigd als gevolg van nalatigheid of opzet (integriteit). • Wij zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld (vertrouwelijkheid). Het grootste deel van de verwerking van persoonsgegevens door Human Care gebeurt op basis van een zakelijke overeenkomst. In andere gevallen is onze verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd op toestemming. Door contact met ons op te nemen, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken om de nodige stappen te ondernemen in verband met uw contactverzoek. U hebt altijd het recht om uw toestemming met betrekking tot ons recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken in te trekken. De persoonlijke informatie die wij nodig hebben om onze diensten te leveren is meestal: • naam, • titel, • e-mail adres, • telefoonnummer. Als u vragen heeft of als u bezwaar heeft tegen de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, bent u welkom om contact op te nemen met ons via info.nl@humancaregroup.com[:de]About cookies a A cookie is a text file stored on the user's computer and then picked up by the server when the user visits the site. You can refuse the use of cookies by turning off the cookie function in your web-browser's security settings. However, this may limit the functionality of the site. Human Care's website does not use cookies to obtain information about individual users. The cookies used are system cookies, which are created automatically by the Microsoft .NET Framework. The information collected is anonymous, and contains no data which can be associated with an individual person. The Swedish Data Protection Act www.humancare.se is owned by Human Care HC AB, Årstaängsvägen 21C , SE-117 43 Stockholm, Sweden. Tel. +46 8 665 35 00. Human Care follows the guidelines of the Swedish Data Protection Act (Personuppgiftslagen, PUL). Any personal data submitted via our website, such as name and e-mail address details, is stored by Observer and used only for managing subscriptions. If you end a subscription, your personal details will be deleted by Observer.