• Slide | ENG | About Us

    Om Human Care

    We improve freedom of movement and quality
    of care for people with special needs.
    We improve freedom of movement and quality
    of care for people with special needs.

Miljöpolicy

Som tillverkare av medicintekniska produkter marknadsför Human Care Group (HCG) lösningar för förbättrad rörlighet för personer med särskilda behov. HCG strävar efter att vara en förebild i vår bransch och därför tar vi stort ansvar för miljön, kvalitet och hållbarhet när vi utvecklar våra produkter. Vår huvudsakliga miljöpåverkan är i områdena:

• Kunskap och information – Vi utvecklar våra produkter med hänsyn till miljön
• Inköp och leverantörer – Vi uppmuntrar våra underleverantörer att införa ett miljöledningssystem i sin verksamhet
• Transporter – Vi optimerar våra transporter för att minska utsläppen
• Avfallshantering – Vi hanterar avfallet som uppstår i vår verksamhet och vi är anslutna till FTI
• Energianvändning – Vi väljer energi från förnybara energikällor

HCG strävar efter att följa gällande miljöförordningar och direktiv och vi arbetar kontinuerligt för att förhindra föroreningar genom vårt miljöledningssystem och genom intern kunskap om miljöanpassade material och produkter. Vi arbetar också med ständiga förbättringar för att kontinuerligt utveckla och utvärdera genomförda åtgärder och mål.

Meet the humans of human care.

Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall haft en. Men jag slår inte av på takten. Jag hänger med. Även om vissa saker inte är så enkla längre. Små saker och en del stora saker. Mitt utseende spelar roll, jag är fortfarande fåfäng. Jag är fortfarande lycklig. Jag vet att jag behöver hjälp, till och med ganska mycket hjälp. Det gör mig inget, bara det fungerar. Det är var det är.