• Slide | ENG | About Us

    Om Human Care

    We improve freedom of movement and quality
    of care for people with special needs.
    We improve freedom of movement and quality
    of care for people with special needs.

News and events

Human Care introducerar framtidens taklyftar

Human Care introducerar framtidens taklyftar – HeliQ, Altair och Roomer S. Med en diskret och modern design, blir dessa nya taklyftar en naturlig del i alla miljöer. Produkterna har utformats med användaren i åtanke, manuella lyft för vårdgivare är ett minne blott.

Den nya avancerade teknikplattformen med sin data- och serviceapplikation visar att lyftarna används och att de används på rätt sätt. Detta hjälper till att förebygga ryggskador vilket minskar kostnader för arbetsrelaterade skador.

Ta reda på mer om de nya taklyftarna på vår hemsida eller kontakta din lokala säljare så snabbt som möjligt.

nya taklyftar

Ny katalog för vårt lyftsortiment

Vi är glada att kunna presentera vår nya katalog för vårt lyftsortiment. Katalogen inkluderar ent a new catalogue for the lifting solution business area!

The catalogue includes 64 sidor av användbar information och information om våra lyftprodukter. I katalogen kan du också läsa om hur man kan förebygga ryggskador och varför det är så viktigt att använda lyftprodukter inom vården. Vi hoppas att denna katalogen blir ett användbart redskap för dig i ditt dagliga arbete.

Ladda ner den nya katalogen

nya taklyftar

Fall- och klämskador – Ett stort problem inom vården

Varje år inträffar nästan 40 miljoner fallskador som blir tillräckligt allvarliga för att kräva medicinsk vård. Ett anmärkningsvärt stort antal av dessa skador drabbar patienter som redan befinner sig på sjukhus. Detta strider mot uppfattningen om sjukhus och vårdinrättningar som säkra och kontrollerade miljöer. Faktum är att fallskador anses vara bland de största problemen inom vården idag och nordiska studier har visat att på en vårdinrättning med 24 vårdplatser inträffar ca 70 fallolyckor per år(1).

En stor majoritet av alla fallolyckor på sjukhus inträffar från eller vid sängen. Många patienter blir oroliga under sömnen på grund av vissa sjukdomstillstånd såsom stroke, Parkinsons sjukdom och vissa psykiska tillstånd. Dessa patienter
blir ofta desorienterade eller förvirrade när de sover eller när de håller på att vakna. När dessa situationer uppstår kan patienter falla ur sängen vilket orsakar allvarliga skador. Observationsstudier visar att 60-70% av alla falltillbud på sjukhus
förekommer från eller vid sängen(2).

Vissa patientgrupper är mer känsliga och sårbara och utsätts lättare för fallskador. Detta inkluderar personer med psykiska eller mentala hälsoproblem, patienter med åldersrelaterade svagheter, patienter i rehabilitering, strokepatienter eller
patienter med Parkinsons sjukdom. I allmänhet har skador som orsakats av ett allvarligt fall många effekter för både patienten, sjukhuset och för vårdgivaren. Utöver förlängd sjukhusvistelse och ökade kostnader har fallen också stora negativa fysiska och psykologiska effekter på de personer som drabbats, alltifrån svåra smärtor och minskat självförtroende till permanent förlust av rörlighet. De långsiktiga effekterna av en fallskada på en enskild patients psykiska och fysiska tillstånd är också oroväckande.

En fallskada kan vara mycket besvärande för en patient som rehabiliteras efter en annan sjukdom då en konsekvens kan vara förlust av självsäkerhet eller ökad oro vilket i vissa fall kan bidra till ytterligare komplikationer eller skapa ett permanent
behov av långtidsvård eller behandling för patienten. Användningen av sänggrindar är omdebatterad och både enskilda sjukhus såväl som myndigheter har vidtagit åtgärder för att reglera användningen av dessa. Sänggrindar kan vara särskilt farliga för dementa eller oroliga patienter som kan skadas genom att glida mellan skenorna eller försöka klättra över dem. I allmänhet är sänggrindar också en risk för patienter då de kan leda till klämskador som i vissa fall till och med har haft en dödlig utgång.

Mellan 1 januari, 1985 och 1 januari, 2013 fick FDA i USA in 901 rapporter på incidenter och skador där patienter fastnat, blivit klämda eller strypta i en sjukhussäng med sänggrindar. Av dessa 901 incidenter ledde 531 till dödsfall, 151 till fallskador
och 220 till fall där personalen fick ingripa för att förebygga skada. Dessa inträffade på sjukhus, vårdhem och i privata hem. De flesta patienter var svaga, gamla och oroliga(3).

För mer information om kostnader som kan hänföras till fallolyckor och klämskador i vårdmiljöer – läs vår kommande artikel i ämnet.

1) Källa: learnnottofall, 2) Källa: the medical journal of Australia / Oxford journals, 3) Källa: FDA, US department of Health and Human Services.

Detta är den första artikeln i en serie av tre relaterade till fall- och klämskador.

nya taklyftar

Fall- och klämskador – Kostnadsfrågan

Fallskador anses vara bland de största problemen inom vården idag och en stor majoritet av alla fall på sjukhus inträffar från eller vid sängen. Nordiska studier har visat att på en vårdinrättning med 24 vårdplatser
inträffar ca 70 fallolyckor per år och observationsstudier visar att 60-70% av alla fall på sjukhus förekommer från eller vid sängen(1).

Många patienter blir rastlösa under sömnen på grund av vissa sjukdomstillstånd såsom stroke, Parkinsons sjukdom och vissa psykiska tillstånd. Dessa patienter blir ofta desorienterade eller förvirrade när de sover eller när de håller på att vakna. Konsekvenserna av de skador som kan uppstå vid ett allvarligt fall kan vara många och ofta ha en långsiktig påverkan både på det fysiska och psykiska tillståndet hos patienten. Dessutom kan de ha en negativ påverkan på patientens förmåga till återhämtning och rehabilitering.

Kostnaden för fallrelaterade skador är enorm såväl som för hälso- och sjukvården som för samhället. Det rör sig om både direkta kostnader såsom operationskostnader, förlängd sjukhusvistelse men också indirekta kostnader såsom uteblivet arbete och förlust av intäkt för familjemedlemmar samband med ökat beroende av andra under tillfriskningsperioden.

I Sverige inträffar cirka 18 000 höftfrakturer varje år vilka ofta orsakas av fall. I tillägg till smärta för patienten kostar också skadan samhället mellan 150 000-200 000 SEK bara under det första året efter skadan(2).

Höga kostnader för sjukhus och vårdinrättningar kommer också från extra bemanning som krävs för övervakning av patienter som anses ha en ökad risk att fall. Skadorna i sig är orsaken till ökande kostnader på grund av patienternas långa perioder av behandling. Det blir fler dagar som tillbringas inom vården och längre perioder av rehabilitering samt en högre kostnad för operationer.

För mer information om hur man kan förebygga fallskador och klämskador – läs vår kommande artikel i ämnet.

1) Källa: the medical journal of Australia / Oxford journals, 2) Källa: learnnottofall.

Detta är den andra artikeln i en serie av tre relaterade till fall och klämskador.

nya taklyftar

Fall- och klämskador – Lösningar på problemet

Fallskador anses vara bland de största problemen inom vården idag då nordiska studier har visat att det på en vårdinrättning med 24 vårdplatser inträffar ca 70 fallolyckor per år(1). Observationsstudier visar också att 60-70% av alla fall på sjukhus förekommer från eller vid sängen(2).

Användningen av sänggrindar är debatterade och både enskilda sjukhus såväl som myndigheter har vidtagit åtgärder för att reglera användningen av dessa. Det enskilt viktigaste argumentet är risken för klämskador. Mellan 1 januari, 1985 och 1 januari, 2013 fick FDA i USA in 901 rapporter om incidenter och skador på patienter som blivit instängda, klämda eller strypta i en sjukhussäng med sänggrindar(3). Den psykologiska effekten av sänggrindar är också betydande då de bidrar till att
beröva patienter deras frihet och värdighet och ibland till och med förvärrar symtom på ångest och nervositet hos patienter som lider av demens eller andra psykiska problem.

Ökad patientövervakning är ett annat sätt att angripa problemet men med detta tillkommer mycket höga kostnader samtidigt som säkerhet inte kan garanteras för patienterna. För att på lämpligt sätt övervaka patienter med risk att falla ur sängen behöver personalstyrkan ökas betydligt.

En stötdämpande matta eller larmmatta innebär en annan strategi genom att gå från att försöka förebygga till att isället försöka begränsa de skador som ett fall kan resultera i. Dock orsakar stötdämpande mattor andra problem, främst utgör de en ökad risk för infektioner på grund av att de ligger på golvet intill sjukhussängen. Ett annat problem är ergonomin för vårdgivare. En stötdämpande matta orsakar extra besvär för personalen eftersom den måste tas bort för att kunna komma åt att vårda patienten alternativt gör att personalen tvingas böja sig över mattan för att nå. Stötdämpnde mattor medför också en snubbelrisk.

Användning av lågsängar minskar men eliminerar inte risken för skador. Patienter som riskerar att falla är inte skyddade från effekterna av ett fall om sängen endast kan sänkas till 20 cm.Avståndet till golvet kan fortfarande leda till allvarliga skador.

För att eliminera fallskador måste kollisionskraften i ett fall minskas. Genom att fallhöjden ökas med endast 5 cm, från 10 cm till 15 cm har den på patienten påverkande kraften ökat med 50%. De flesta så kallade lågsängar på marknaden idag
har en höjd på ca 20 cm, vilket resulterar i en 100% ökning av stötkraft i jämförelse med en ultralåg säng på 10 cm(4). En äkta ultralåg säng kommer att undvika den farliga fallhöjden och eliminerar behovet av extra övervakning av patienter.

Detta leder till ökad säkerhet och sparar pengar. En äkta ultralåg säng med lägsta höjd på mindre än 10 cm från golvet gör att patienten rullar ur sängen istället för att falla. Förutom att sänkas ned till golvnivå kan ultralåga sängar också höjas upp till 80 cm från golvet vilket skapar en optimal arbetshöjd för vårdgivare och som därigenom minskar risken för ryggskador.

Investeringen av en enda ultralåg säng är flera gånger mindre än den genomsnittliga kostnaden för en enda fallskada. Ett minskat antal fallskador resulterar i betydande kostnadsbesparingar och användningen av ultralåga sängar ökar kraftigt både värdighet och vårdkvalitet för patienter som löper risk för att falla ur sin säng.

1) Källa: learnnottofall, 2) Källa: the medical journal of Australia / Oxford journals, 3) Källa: FDA, US department of Health and Human Services. 4) Källa: Study by Dr George Zaphir, Australia

Detta är den tredje artikeln i en serie av tre relaterade till fall- och klämskador.

nya taklyftar

Ny åkmotor för vår stationära lyftlösning.

Human Care är glada att kunna presentera en ny åkmotor för taklyften HeliQ som gör vår stationära lyftlösning ännu bättre! Nya åkmotorn kan inte bara justera lyften upp och ner utan också i sidled. Detta garanterar inte bara en jämn rörelse utan också att man undviker att dra tunga patienter vilket kan leda till ryggskador för vårdgivaren. Nya åkmotorn för HeliQ skapar också en mer bekväm lyftupplevelse för patienterna då de med hjälp av den förflyttas i ett jämnt tempo.

Den nya åkmotorn för HeliQ har dubbla hastigheter och hög IP-klass (IPX4). Åkmotorn måste beställas i samband med HeliQ taklyft och finns i tre viktkapaciteter: 150 kg, 220 kg och 300 kg.

Kontakta vår kundsupport eller din lokala säljare för mer information!

nya taklyftar

Nya löpvagnar för skenladdning.

Human Care har glädjen att presentera tre nya löpvagnar för skenladdning. Dessa löpvagnar kompletterar vår lyftsortiment med alla produkter som behövs för kontinuerlig skenladdning av våra stationära taklyftar.

Skenladdning försäkrar bättre effektivitet och ger möjlighet till enklare hantering av både taklyft och patient. Skenor med skenladdning säkerställer att lyften laddas hela tiden, vilket innebär att du inte behöver en laddningsstation och lyften kan lämnas i hela skensystemet. Skenladdning är tillgänglig för alla raka skenor och traverssystem och alla Human Cares skenprofiler är förberedda för skenladdning.

Kontakta vår kundsupport eller din lokala säljare för mer information!

nya taklyftar

Human Care HC AB förvärvar Tilcentrum B.V.

Stockholm, 2016-03-01

Human Care HC AB meddelar idag att bolaget har tecknat avtal om att förvärva Tilcentrum B.V, ett av de ledande varumärkena i Nederländerna inom patientförflyttning och lyftlösningar. Förvärvet stärker avsevärt Human Cares position som en global aktör på marknaden samt utökar Human Cares säljkanaler ytterligare.

Tilcentrum B.V. blir därmed ett dotterbolag till Human Care HC AB.

“Vi är mycket glada att välkomna Tilcentrum B.V. till Human Care Group. Tilcentrum B.V. är ett mycket välkänt och uppskattad varumärke med styrkor inom försäljning, service och design. Möjligheten att komplettera Tilcentrums produkter med Human Cares breda utbud av innovativa produkter och tillverkningskapacitet kommer att stärka vår marknadsposition ytterligare “, säger Lars Kvarnhem, VD för Human Care HC AB.

Tilcentrums VD Paul van Scheppingen kommenterar: “Vi är mycket nöjda med denna möjlighet. Human Care är ett välkänt globalt företag, känt för sin kundfokus, väldesignade och högteknologiska produkter. Vi ser ljust på framtiden”

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Kvarnhem, VD, Human Care HC AB.
Telefon: 08 665 35 00
E-post: lars.kvarnhem@humancaregroup.com

Paul van Scheppingen, VD, Tilcentrum B.V.
Telefon: +31 (0) 577 412 171
E-post: p.vscheppingen@tilcentrum.nl

Om Human Care
Human Care tillverkar och säljer lösningar för förbättrad rörlighet till människor med särskilda behov. Våra produkter strävar efter att fungera som en naturlig del av livet för alla användare. Human Care grundades 1993 och har sedan dess skapat en stolt historia inom patientvård. Våra mer än 23 års erfarenhet återspeglas i ett brett utbud av högkvalitativa produkter som erbjuder högt kundvärde och tillfredsställer varje kunds behov. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, med dotterbolag i USA, Kanada, Storbritannien och Australien. Dessutom samarbetar vi med distributörer i över 40 länder.

Om Tilcentrum B. V.
Tilcentrum är ledande inom förebyggande fysisk lyft, som erbjuder helhetslösningar för lyft- och förflyttning lösningar inom hälso- och sjukvården. Sedan 1996 Tilcentrum är känt för sina innovativa produkter, tjänster och kundanpassade lösningar.

Länkar:
Human Cares hemsida: www.humancare.se
Tilcentrums hemsida: www.tilcentrum.nl

nya taklyftar

Nya selmodeller

Human Care är glada att presentera två nya selmodeller som stärker vårt selerbjudande ytterligare. De nya modellerna som ingår i denna lansering är följande:

• Positioning sling standard
• Positioning sling ventilated material

Positioning sling standard
Nya positioning standard är en sele som används vid positionering och horisontell förflyttning. Denna nya sele ger möjlighet för utmärkt vård och samtidigt bekväm förflyttning för patienten. Tack vare att materialet andas kan selen lämnas kvar under patienten.
Positionering sling ventilated material
Human Care’s ny positioneringssele med ventilerat material är en lyftsele för positionering och horisontell förflyttning. Lyftselen har ett material som är skonsamt mot patientens hud. Tack vare att materialet andas kan selen lämnas kvar under patienten.

För att boka en visning av dessa nya selar, lägga en beställning eller för frågor kring de nya produkterna, tveka inte att kontakta vår kundsupport!

nya taklyftar

Produktlansering: Nytt tillbehörskit för neXus

Vi är stolta att introducera våra nya tillbehör till nexus som kommer få din rollator att kännas mer personlig! De nya tillbehören finns i 3 olika färger; blå, rutig och lila för att du ska hitta något som passar just dig. Den nya mjuka korgen sätts enkelt på befintliga fästen och har ett lock med dragkedja för att skydda dina saker. Ryggbandet med vaddering för extra komfort fästs enkelt över befintligt ryggband med hjälp av tryckknappar.

Kontakta vår kundtjänst eller din lokala säljrepresentant för beställning eller mer information!

nya taklyftar

Meet the humans of human care.

Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall haft en. Men jag slår inte av på takten. Jag hänger med. Även om vissa saker inte är så enkla längre. Små saker och en del stora saker. Mitt utseende spelar roll, jag är fortfarande fåfäng. Jag är fortfarande lycklig. Jag vet att jag behöver hjälp, till och med ganska mycket hjälp. Det gör mig inget, bara det fungerar. Det är var det är.