• Rollatorer

    En rollator förbättrar livskvalitén och
    den allmänna hälsan hos användaren.

Kliniska studier

Mer än 300 000 personer i Sverige använder i dag en rollator. Det är det enskilt vanligaste och viktigaste hjälpmedlet för äldre personer. Studier har dokumenterat denna nytta av rollatorn för äldre personer med funktionsnedsättningar.

Studier har också visat att rollatorn är samhällsekonomiskt “lönsam” då den minskar behovet av hemtjänsttimmar och minskar kostnader för höftfrakturer.

Publikation: Förebygg fall och fallskador i samband med vård

– Sveriges kommuner och landsting 2008

Fallskador bland äldre personer har länge uppmärksammats som ett stort
folkhälsoproblem och runt om i landet pågår fallpreventivt arbete av olika
slag. Trots detta är fall den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga.

De direkta kostnaderna, för svenska landsting och kommuner, avseende fall bland äldre personer år 2000 uppskattades till nästan 5 miljarder kronor.

 

Läs mer >>

Publikation: Rollatorn – en framgångssaga

– Anna Lampel, civ.ing., leg sjukgymnast och utredare vid Hjälpmedelsinstitutet; Raymond Dahlberg, med dr., leg arbetsterapeut och FoU samordnare vid Hjälpmedelsinstitutet

I takt med att fler blir äldre och upptäcker att ett stöd i vardagen kan vara både praktiskt och skönt, har rollatorn blivit ett allt mer gängse inslag i gatubilden. Det är en riktig folkhälsohöjare. Anna Lampel och Raymond Dahlberg vid Hjälpmedelsinstitutet berättar sannsagan om rollatorn.

 

Läs mer >>  

Publikation: Var tredje över 80 år har rollator

– Hjälpmedelsinstitutet, Sara Brundell, Peter Lorentzon

Ungefär var tionde person i Sverige använder hjälpmedel av något slag för att kompensera en funktionsnedsättning. Merparten av dessa personer är över 65 år. För att förbättra livssituationen för personer med funktionsnedsättning finns två huvudvägar.

Den ena är att skapa ett mer tillgängligt samhälle. Den andra är att rikta åtgärder till den enskilda människan. Exempel på åtgärder är rehabilitering, personlig assistans och arbetsträning. En annan viktig åtgärd är att erbjuda hjälpmedel.

 

Läs mer >> 

CMT Rapport: Kostnader och effekter vid förskrivning av rollatorer

– Linköpings universitet, Jan Persson, Magnus Husberg, Gunn Hellbom, Anna Fries. 2002

Sammanfattningsvis visar studien att rollatorförskrivning har signifikant betydelse för brukarna avseende rörlig het utomhus och möjligheter att hantera en rad problem, aktivitets- och dela ktighetsrelaterade, i dagligt liv.

Förskrivningens kostnadseffektivitet beräknades till 24 000 kronor per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, jämfört med tillståndet före förskrivning. Beräkningen bygger på en epok av ett år efter förskrivning, vilket sannolikt är en överskattning av kostnaden (ett alltför högt värde). Med andra ord ger förstagångsförskrivning av rollatorer en mycket gynnsam kostnadseffektivitet.

Läs mer >>    

FÖRDELAR MED ROLLATORER

Rollatorn är ett gånghjälpmedel som kraftigt förbättrar användarens självständighet. Tack vare rollatorn kan personer med nedsatt styrka och balans leva ett socialt liv, komma ut och få motion, förbättra blodcirkulationen och sin allmänna hälsa. Rollatorn ger stöd och avlastning under en promenad samt fungerar som en sittplats när användaren behöver vila.

Genom att låta användarna själva bestämma när de ska gå ut eller umgås, förbättrar rollatorn kraftigt användarnas självkänsla och livskvalitet. Rollatorn bidrar på så sätt till att stärka folkhälsan genom att tillåta människor leva livet på sitt sätt.

Idag omfattar vårt sortiment mer än 30 olika rollatorer och modeller: inomhus, utomhus, gåbord, RA-rollatorer samt ett brett sortiment av tillbehör som hjälper till att uppfylla alla användares krav.

YOUR LIFE. YOUR WAY.

Det är vad vi har erbjudit personer med nedsatt rörlighet i över 25 år. Your life. Your way. Vårt fokus är enkelt, vi arbetar för våra användare. Våra produkter ska vara en naturlig del av livet för alla som behöver dem. Att uppfylla detta behov är vad som driver och motiverar oss. Vårt uppdrag är att förbättra kvaliteten på vården och den fria rörligheten för personer med särskilda behov. Att bli lyft av någon annan – att bokstavligen vara i någon annans händer är en speciell situation. Det kräver tillit, respekt och inte minst säkerhet för både användare och vårdare.

Våra lösningar har tillförlitlighet, hög kvalitet och innovativ design. Med låga underhållskrav och effektiv installation, erbjuder vi ett komplett erbjudande för både användare och vårdare.

I varje detalj, i varje aspekt så håller våra produkter vad de lovar.

mobility-3

KVALITET OCH OMSORG

För oss på Human Care är kvalitet ett ledord och något som alltid finns i åtanke. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom samtliga områden för att säkerställa att våra produkter och vårt företag motsvarar de krav och förväntningar som våra kunder har.

Human Care är certifierade enligt 13485:2003/2012. För att garantera att våra produkter håller yttersta klass och högsta säkerhet, strävar vi efter att alltid ligga i framkant vad gäller krav och standarder. Att bara uppfylla gällande standarder är inte gott nog.

Human Cares rollatorer och tillbehör utvecklas med fokus på design, funktion och material. Detta för att produkterna ska vara av högsta kvalitet. Human Cares rollatorer och tillbehör uppfyller den senaste rollatorstandarden SS-EN ISO 11199-2/3. Med produkter från Human Care kan du känna dig trygg med att kvalitet, säkerhet och miljö alltid är i fokus.

Meet the humans of human care.

Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall haft en. Men jag slår inte av på takten. Jag hänger med. Även om vissa saker inte är så enkla längre. Små saker och en del stora saker. Mitt utseende spelar roll, jag är fortfarande fåfäng. Jag är fortfarande lycklig. Jag vet att jag behöver hjälp, till och med ganska mycket hjälp. Det gör mig inget, bara det fungerar.
Det är var det är.