• slide-beds-products

    btn-grey-hb Ultralåga sängar

    Våra ultralåga sängar minskar risken för fallskador för
    de patienter som riskerar att ramla ur sina sängar.

Ultralåga sängar

Fallskador är ett av de allra största problemen som finns inom vården. Många av fallskadorna uppkommer av att patienter faller ur sina sängar.

Våra ultralåga sängar är säkra och trygga med en lägsta höjd på från endast 8,5 cm vilket gör att patienten endast glider ur sängen istället för att falla. Sängarna kan också höjas upp till 78,5 cm för en ergonomisk arbetsställning för vårdaren.

Fördelar med ultralåga sängar

10 centimeter. Det är skillnaden mellan att falla – eller att rulla ur sängen. 10 små centimeter. Ett så litet avstånd men ändå så stor skillnad mellan förlängd sjukhusvistelse och höga kostnader. Hela Human Care´s utbud av ultralåga sängar syftar till att förebygga fallskador och ge möjlighet till bra vård.

Fallskador orsakar smärta och höga kostnader

Fallskador är en av de allra största problemen inom vården idag. Fallskador leder till stora kostnader, smärta, komplikationer, förlängd rehabilitering och till och med till döden.

Patienter som är i riskzonen för att falla är inte skyddade från effekterna av ett fall om sängen endast kan sänkas ned till en höjd av 20 cm. Avståndet till golvet kan verka litet och ofarligt men det kan ändå leda till allvarliga skador.

I en ultralåg säng med en minimihöjd på mindre än 10 cm, är gapet från sängen till golvet tillräckligt litet för att undvika den farliga fallhöjden. Det betyder att risken för fallskador minskas samtidigt som en lågsäng skapar värdighet för användaren på grund av att höga sängkanter inte behöver användas.

Human Care´s utbud av ultralåga sängar har alla funktioner och inställningar som förväntas av dagens sjukvårdsutrustning. Samtidigt minskar de också patientens risk för fallskador med hjälp av sin låga höjd från golvet.

Förbättrad arbetsposition

En bra arbetsposition är en utmaning i dagens sjukvård då ryggskador och belastningsskador är ett vanligt förekommande problem.

Human Care´s ultralåga sängar kan sänkas till 10 cm från golvet för patienternas bästa men också höjas ända upp till 80 cm vilket skapar en optimal arbetshöjd och minskar risken för ryggskador.

Your life. Your way.

Det är vad vi har erbjudit personer med nedsatt rörlighet i över 25 år. Your life. Your way. Vårt fokus är enkelt, vi arbetar för våra användare. Våra produkter ska vara en naturlig del av livet för alla som behöver dem. Att uppfylla detta behov är vad som driver och motiverar oss. Vårt uppdrag är att förbättra kvaliteten på vården och den fria rörligheten för personer med särskilda behov. Att bli lyft av någon annan – att bokstavligen vara i någon annans händer är en speciell situation. Det kräver tillit, respekt och inte minst säkerhet för både användare och vårdare.

Våra lösningar har tillförlitlighet, hög kvalitet och innovativ design. Med låga underhållskrav och effektiv installation, erbjuder vi ett komplett erbjudande för både användare och vårdare. I varje detalj, i varje aspekt så håller våra produkter vad de lovar.chairs-3

Kvalitet och omsorg

För oss på Human Care är kvalitet ett ledord och något som alltid finns i åtanke. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom samtliga områden för att säkerställa att våra produkter och vårt företag motsvarar de krav och förväntningar som våra kunder har.

Human Care är certifierade enligt ISO 13485.

För att garantera att våra produkter håller yttersta klass och högsta säkerhet, strävar vi efter att alltid ligga i framkant vad gäller krav och standarder. Att bara uppfylla gällande standarder är inte gott nog.

Human Cares rollatorer och tillbehör utvecklas med fokus på design, funktion och material. Human Cares rollatorer och tillbehör uppfyller den senaste rollatorstandarden SS-EN ISO 11199-2/3. Med produkter från Human Care kan du känna dig trygg med att kvalitet, säkerhet och miljö alltid är i fokus.

Meet the humans of human care.

Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall haft en. Men jag slår inte av på takten. Jag hänger med. Även om vissa saker inte är så enkla längre. Små saker och en del stora saker. Mitt utseende spelar roll, jag är fortfarande fåfäng. Jag är fortfarande lycklig. Jag vet att jag behöver hjälp, till och med ganska mycket hjälp. Det gör mig inget, bara det fungerar. Det är var det är.