För bästa komfort och säkerhet är det viktigt att ha rätt storlek på lyftselen. En sele i för liten storlek kan ge för lite support och vara obekväm för användaren. Den kan exempelvis skära in i grenen eller riskera att bygeln kommer för nära användarens huvud.

Med en för stor sele kan det finnas risk för att användaren glider ur selen eftersom öppningen då kan bli för stor.

En lyftsele som är för låg eller kort kan ge för lite stöd i ryggen eller nacken för användaren och därför vara en säkerhetsrisk. Detta innebär också sämre bekvämlighet för användaren.

För att det ska vara enkelt att se vilken storlek selen har så har de en färgmarkering som varierar beroende på storlek.