För vårdgivare är det främsta målet att minimera manuella lyft för att minska tung belastning på kroppen. En tredjedel av alla rapporterade arbetsskador i vården är resultat från tunga lyft och 7 av 10 vårdgivare anser att deras arbete är för tungt.

Våra taklyftar bidrar till en bättre arbetsmiljö, vilket resulterar i att färre människor är sjukskrivna. Detta innebär lägre personalkostnader och en högre servicenivå för patienter, vilket på lång sikt kan bidra till besparingar i den offentliga sektorn. Andra fördelar för personal och anhöriga är säkra, enkla och smidiga lyft.