Om webbplatsen

Om Cookies En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas av webbservern nästa gång användaren besöker webbplatsen. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies-funktionen i din webbläsares. Det innebär dock att webbplatsens funktionalitet begränsas. Human Cares webbplats använder ej några cookies för att samla in information om enskilda användare. De som används är så kallade System-Cookies som skapas automatiskt av Microsoft .NET ramverket. Informationen som inhämtas är anonym och innehåller inga uppgifter som kan kopplas till en särskild person. PUL   http://www.humancare.se/ ägs av Human Care HC AB, Årstaängsvägen 21C, 117 43 Stockholm. Telefon 08-665 35 00. Human Care följer de riktlinjer stipulerade av Personuppgiftslagen, PUL. Personuppgifter du lämnar på vår webbplats, så som namn och e-postadress, lagras hos Observer och används endast för att hantera prenumereringar. Om du säger upp en prenumeration raderas även dina uppgifter hos Observer. GDPR   Human Care behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). • Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angett (ändamålsbegränsning). • Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts (uppgiftsminimering). • Vi tillser att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen (ansvarsskyldighet). • Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett (tillgänglighet). • Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras (integritet). • Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt (konfidentialitet). En stor del av den behandling av personuppgifter som sker av Human Care sker på basis av avtal. I övriga fall baseras vår behandling av personuppgifter på samtycke. Genom att kontakta oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av din kontakt. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter. De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster är vanligen: • namn, • titel, • e-postadress, • telefonnummer. Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info.se@humancaregroup.com